Svenska
English
Kalendarium
Kontakt
Köpa KaTid
KaTid materialet
Presentation av oss
Skriva C- eller D-uppsats
Utbildning
Föreläsningar
Svenska
KaTid Svenska AB ger dig som professionell verktyg så du kan stödja barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning att få en bättre tidshantering i sin vardag
Tidshantering i vardagen. En viktig faktor för att barn ska växa upp till självständiga individer som har självbestämmande.
SvenskaEnglish