Svenska
English
Kalendarium
Kontakt
Köpa KaTid
KaTid materialet
Presentation av oss
Skriva C- eller D-uppsats
Utbildning
Föreläsningar
Köpa KaTid
Ett komplett KaTid materialet består av

En frågepärm i form av en spiralpärm, manual, stoppur, timer, en mapp med kopieringsunderlag samt en väska att förvara materialet i. Kopieringsmaterialet finns även att hämta på KaTids hemsida för den som är utbildad bedömare.

På hemsidan får man även tillgång till exelfiler för KaTid-B, för KaTid-U, för Tid-F–föräldraskattning för barn och ungdom samt Tid-S - självskattning för ungdom och vuxna.

KaTidmaterialet säljs i samband med utbildning. Kontakta oss för mer information.

SvenskaEnglish