Svenska
English
Kalendarium
Kontakt
Köpa KaTid
KaTid materialet
Presentation av oss
Skriva C- eller D-uppsats
Utbildning
Föreläsningar
Presentation av oss

Iréne Alderman

Specialpedagog/ITpedagog

Magisterexamen med inriktning mot Barn: hälsa – utveckling – lärande - intervention.
Har arbetat som specialpedagog inom habiliteringen i Dalarna sen 1979. Varit enhetschef för habiliteringen i Falun. Var med och startade datateksverksamhet i Dalarna 1995 och har arbetat med det även i Gävleborgs län. Varit verksam som yrkesutvecklare för specialpedagoger inom habilitering i Dalarna. Arbetat med barn-ungdom och vuxenhabilitering, som IT-pedagog samt medverkat i föräldrautbildningar inom området AKK.


irene@katid.se

Gunnel Janeslätt

leg arbetsterapeut, MSc, Med dr

Magisterexamen med inriktning mot Barn: hälsa – utveckling – lärande - intervention.

Har arbetat inom habilitering från 1986 och varit engagerad i olika projekt t.ex. projektansvarig och hållit i utbildningar inom projekt Datateket och IT verkstan i Dalarna. Har hållit föreläsningar med fokus på ADHD i olika sammanhang för anhöriga, elevassistenter och kollegor inom barnhabilitering i regionen.
Disputerade 2009-03-06 med en avhandling med titeln ”Time for time; assessment of time processing ability in children with and without disabilities” på NVS, Karolinska Institutet. Anställd av Landstinget Dalarna och på SUF Kunskapscentrum i Uppsala. Forskar på deltid på Centrum för klinisk forskning i Dalarna. Föreläser och bedriver forskning om kartläggning av tidsuppfattning och tidshantering och hur man kan ge stöd till barn, ungdomar och vuxna med bristande tidshantering i vardagen.

gunnel@katid.seSvenskaEnglish